فروشگاه اینترنتی دیجی الکتریک کالا | ابزار دقیق - برق صنعتی لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
Hart Communicator 475 Hart Communicator 475 125000000 123000000
MultiPocessor Calibrator Fluke 725 MultiPocessor Calibrator Fluke 725 53500000 53500000
تست گیج WIKA DG-10-E تست گیج WIKA DG-10-E 14000000 13500000
PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۱۰۰ سانتی متری -۵۰۰درجه PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۱۰۰ سانتی متری -۵۰۰درجه 1300000 1300000
PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۹۰ سانتی متری -۵۰۰درجه PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۹۰ سانتی متری -۵۰۰درجه 1268000 1268000
PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۸۰ سانتی متری -۵۰۰درجه PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۸۰ سانتی متری -۵۰۰درجه 1242000 1242000
PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۷۰ سانتی متری -۵۰۰درجه PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۷۰ سانتی متری -۵۰۰درجه 1208000 1208000
PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۶۰ سانتی متری -۵۰۰درجه PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۶۰ سانتی متری -۵۰۰درجه 1182000 1182000
PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۴۰ سانتی متری -۵۰۰درجه PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۴۰ سانتی متری -۵۰۰درجه 1121000 1121000
PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۵۰ سانتی متری -۵۰۰درجه PT100 دوبل هد دار با ترموول -رزوه متحرک- قطر ۱۲mm طول ۵۰ سانتی متری -۵۰۰درجه 1149000 1149000